Odměny 


Odměny za advokátní služby se zpravidla sjednávají smluvně. V případě, že nedojde k dohodě o výši odměny, postupuje se podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Obvyklou praxí naší kanceláře je buď dohoda o jednorázové paušální odměně za dohodnuté právní služby v jedné věci, a nebo odměna hodinovou sazbou.

Ve výjimečných případech může být dohodnuta odměna v závislosti na úspěchu v dané věci či sporu, procentem z částky získané ve prospěch klienta.

JUDr. Věra Surmíková je plátcem DPH.