Profil 

Advokátní kancelář JUDr. Věry Surmíkové poskytuje své služby klientům od roku 1992.

Za dobu fungování kanceláře jsme získali zkušenosti se zastupováním jak velkých klientů, včetně státních institucí a nadnárodních společností, tak středních i malých firem a fyzických osob. 

Dlouholeté zkušenosti umožňují vyhovět různým požadavkům zájemců o právní služby. Své klienty zastupujeme jak při jednání s protistranou, tak při soudních, arbitrážních, správních i jiných řízeních. Poskytujeme i veškeré právní služby spočívající v přípravě smluv, podání a dalších právních dokumentů a úkonů. Kancelář má bohaté zkušenosti ve sporové agendě, zejména při vymáhání pohledávek.

Kancelář spolupracuje se specializovanými poradci pro oblasti daňové a účetní a vybranými notáři, a poskytuje dle potřeb klienta úplný právní servis včetně ověřování podpisů a další související agendy.

 Komunikace je možná v českém nebo v anglickém jazyce.

 Spolupracujeme s advokátními kancelářemi:

JUDr. Vlasta Víghová
Jugoslávská 12, Praha 2
vlasta.vighova@seznam.cz

JUDr. Jiří Konečný
Jugoslávská 12, Praha 2
jk@jkonecny.cz