Služby 


Jako advokátní kancelář s širším zaměřením poskytujeme právní pomoc v oblastech:

- občanského práva
- obchodního práva
- trestního práva
- správního práva
- pracovního práva
- rodinného práva
- soutěžního práva
- práva evropských společenství

Mezi nejčastější situace, v nichž radíme svým klientům, patří:


- prodej, nájem a další otázky spojené s nemovitostmi a nebytovými prostory
- bytové právo

- zakládání, správa a statutární otázky obchodních společností a družstev, záležitosti obchodního a    živnostenského rejstříku
- vymáhání pohledávek a náhrad škod
- příprava komplexních smluvních řešení obchodních a podnikatelských vztahů, včetně otázek souladu    s právem hospodářské soutěže
- rodinně-majetkové spory související s rozvody, společným jměním manželů a péčí o děti
- zastupování v dědických řízeních
- obhajoba v trestním řízení, příprava trestních oznámení a zastupování poškozených v trestním řízení
- spory o ukončení pracovního poměru,  náhradu mzdy a plnění při pracovních úrazech.

Nespecializujeme se na právo daňové, autorské a právo cenných papírů.